Sophuset WEBO - det enkla & fina huset anpassat för fastighetsnära återvinning.

_  Vi bygger det populära återvinningshuset WEBO som ger bra förutsättningar till fastighetsnära källsortering.

-   Vi planerar vår byggnation i nära samarbete med kunden och hjälper till med placering och ansökan av bygglov.

Huset som är specialanpassat för återvinning och byggs inomhus i moduler vid vår produktion i Örebro, det målas i önskad kulör och sätts sen upp ute hos kund på en dag.
Husen byggs med stående och liggande träpanel som ger fasaden en levande struktur. En nätbeklädd spalje upptill ger både en naturlig genomluftning och ett snyggt utseende. Invändigt sätts en board upp med tydliga instruktioner för en enkel källsortering.

Vi hjälper våra kunder med allt från planering, projektering och ansökan om bygglov inför byggnation. Vi slutar inte där utan hjälper även till med att jämför och välja återvinningsföretag när det är dags att börja sortera.
Vi bygger allt från funkishus, hus med sedumtak och mer traditionella hus med sadeltak. Det är även vanligt med ett förråd eller cykelrum i direkt anslutning till miljöhuset.
Vi utgår från kundens önskemål och omgivningen så att husen smälter fint in med befintlig boendestruktur.
Husen ställs upp på olika underlag och är färdigt på några dagar.

Offertförfrågan intresseanmälan Miljöhus